Programming

Update

Het Windows Subsystem for Linux zorgt ervoor dat ontwikkelaars op hun windows machine direct gebruik kunnen maken van GNU/LInux, zonder een VM (oid) op te zetten.

Wat kan je doen:

Vanuit de MS Store kies je jouw favoriete GNU/Linux distributions.

Vervolgens kan je gebruik maken van een aantal zaken, denk aan; grep, sed, awk, of andere ELF-64 binaries, maar ook talen als: Javascript/node.js, Ruby, Python, C/C++, C# & F#, Rust, Go, etc.. Daartnaast nog: sshd, MySQL, Apache, lighttpd


Voordat je een Distributie kunt activeren, dien je binnen windows een aantal zaken klaar te zetten

Eerste stap; WSL installatie

"Programs and Features" vervolgens "Turn Windows features on or of", scroll vervolgens naar bedenen en kies WIndows Subsystem for Linux:

Vervolgens wordt het subsysteem geinstalleerd, en kies je voor "Restart now"


Of via Powershell:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux


Na de herstart, ga je naar de Windows Store en kies "Ubuntu" (of een andere distributie)

 • Ubuntu 16.04 LTS
 • Ubuntu 18.04 LTS
 • OpenSUSE Leap 15
 • OpenSUSE Leap 42
 • SUSE Linux Enterprise Server 12
 • SUSE Linux Enterprise Server 15
 • Kali Linux
 • Debian GNU/Linux
 • Fedora Remix for WSL
 • Pengwin
 • Pengwin Enterprise
 • Alpine WSL

Nadat de distributie is geinstalleerd kan je deze uitvoeren en dien je een account + password te maken.

reclame